Available courses

Prevencijom do kulture nenasilja - međunarodna stručna konferencija

Svrha konferencije je jačanje kapaciteta stručnjaka za kreiranje i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih od brojnih izazova i rizika u online okruženju. Uzimajući u obzir da djeca u prosjeku na internetu provedu više od 6 sati dnevno, a da su prilikom korištenja interneta izložena brojnim neprimjerenim sadržajima i kontaktima te da svako drugo dijete ne zna kome se obratiti ako mu je potrebna pomoć, preventivne aktivnosti imaju ključnu ulogu u promicanju sigurnog korištenja interneta i zaštiti djece i mladih u virtualnom svijetu.

Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad u digitalnom okruženju

Kristina Krulić Kuzman, mag. psihologije


Dobrobit djece u online okruženju

Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Video Webinar - Sigurnost na internetu

Zlatan Morić Voditelj katedre za kibernetičku sigurnost Visoko učilište Algebra

Video webinar - Virtualni self-online ponašanja djece i mladih ( Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka )


Video Webinar - Hrabri telefon – Videoigre – najčešća pitanja roditelja 

Video lekcije na temu Medijska pismenost