Available courses

Govor mržnje - (javni) govor ili izražavanje mišljenja kojim se potiče, promiče, opravdava mržnja, diskriminacija, stereotipovi, netolerancija, predrasude, nasilje prema određenoj osobi ili prema društvenoj skupini zbog određenih kriterija. Neki od tih kriterija mogu biti spol, dob, nacionalna ili etnička pripadnost, vjeroispovijest, boja kože, religijska opredijeljenosti, seksualna orijentacija, fizički izgled, financijski status. Govor mržnje na internetu - svaka upotreba elektroničke komunikacijske tehnologije (web-stranice, društvene mreže, stranice za upoznavanje, blogovi, internetske igre, trenutne poruke, e-pošta, tekstualne poruke) za širenje antisemitskih, rasističkih, fanatističkih, ekstremističkih ili terorističkih poruka ili informacija.

Pravilima EU-a o zaštiti podataka jamči se zaštita vaših osobnih podataka svaki put kada se oni prikupljaju, primjerice kad kupite nešto na internetu, prijavite se na natječaj za posao ili podnesete zahtjev za kredit banke. Nije važno u kojem su formatu podaci. Bilo da su u elektroničkom ili papirnatom obliku, kad god se pohranjuju ili obrađuju podaci u kojima vas se izravno ili neizravno može identificirati kao pojedinca, moraju se poštovati vaša prava na zaštitu podataka. Dakle, pravo na zaštitu privatnosti je temeljno ljudsko pravo na razini cijele Europske unije.

U sklopu Dana sigurnijeg interneta 2022 donosimo vam Webinar na temu "Prevencija ovisnosti o ekranima". Svakodnevno korištenje interneta posebno je prisutno u populaciji adolescenata i mladih, ali i kod odraslih. Osim brojnih prednosti korištenja interneta, virtualno okruženje donosi razne rizike u svakoj dobnoj skupini. Izloženost online rizicima može imati dugotrajne i intenzivne negativne učinke. Pretjerana upotreba ekrana može biti rizična, no često je pitanje – kako to prepoznati?

Prevencijom do kulture nenasilja - međunarodna stručna konferencija

Svrha konferencije je jačanje kapaciteta stručnjaka za kreiranje i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih od brojnih izazova i rizika u online okruženju. Uzimajući u obzir da djeca u prosjeku na internetu provedu više od 6 sati dnevno, a da su prilikom korištenja interneta izložena brojnim neprimjerenim sadržajima i kontaktima te da svako drugo dijete ne zna kome se obratiti ako mu je potrebna pomoć, preventivne aktivnosti imaju ključnu ulogu u promicanju sigurnog korištenja interneta i zaštiti djece i mladih u virtualnom svijetu.

Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad u digitalnom okruženju

Kristina Krulić Kuzman, mag. psihologije


Dobrobit djece u online okruženju

Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Video Webinar - Sigurnost na internetu

Zlatan Morić Voditelj katedre za kibernetičku sigurnost Visoko učilište Algebra

Video webinar - Virtualni self-online ponašanja djece i mladih ( Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka )


Video Webinar - Hrabri telefon – Videoigre – najčešća pitanja roditelja 

Video lekcije na temu Medijska pismenost