Dostupni e-kolegiji

Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad u digitalnom okruženju

Kristina Krulić Kuzman, mag. psihologije


Dobrobit djece u online okruženju

Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Video Webinar - Sigurnost na internetu

Zlatan Morić Voditelj katedre za kibernetičku sigurnost Visoko učilište Algebra

Video webinar - Virtualni self-online ponašanja djece i mladih ( Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka )


Video Webinar - Hrabri telefon – Videoigre – najčešća pitanja roditelja 

Video lekcije na temu Medijska pismenost