Slikovnica – Sigurni s Neticom
Portall Netica.hr donosi nam zanimljivo slikovnicu o sigurnosti na internetu “Sigurni s neticom”.

Portal Netica.hr trudi se na zanimljiv i djeci prihvatljiv način baviti se temom sigurnosti na internetu. Lik Netice pokušava komunicirati sa djecom i naučiti ih osnovama sigurnog korištenja interneta, te kulturi i bontonu na društvenim mrežama.

Kroz slikovnicu “Sigurni s Neticom” možeš upoznati Neticu i njene prijatelje, saznati kako oni provode vrijeme koristeći digitalnu tehnologiju, sa kakvim se problemima suočavaju, i naučiti korisne informacije o pravilnom i sigurnom korištennju interneta!

Slikovnicu možete preuzeti ovdje.