Imate korisnički račun?

Informacije

Zbog osjetljivosti tema pojedinih webinara, registraciju korisnika ne možemo vršiti automatski. Molimo Vas za strpljenje dok obradimo podatke.

S obzirom da je Sini.hr novi portal, postoji mogućnost da će vam mail sa podatcima biti automatski premješten “spam”, stoga Vas molimo da provjerite pretinac neželjene pošte.

Hvala Vam na razumijevanju.

Obavještava se podnositelj zahtjeva/obrasca da se prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegove provedbe temeljem ispunjenja pravnih obveza CENTRA NA NESTALU I ZLOSTAVLJENU DJECU kao Voditelja obrade uz primjenu organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama Voditelja obrade, a sukladno odredbama Opće Uredbe i ostalih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Podnositelj zahtjeva/obrasca može se prije njegovog podnošenja upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade – www.cnzd.org

Podnošenjem zahtjeva/obrasca dajem suglasnost Voditelju obrade da moje kontakt podatke koristi u svrhu kontaktiranja (telefon; e mail adresa) radi informiranja o poslovnim odlukama Voditelja obrade i drugim obavijestima.

Ukoliko zahtjeve/obrasce ispunjavaju i dostavljaju maloljetne osobe u svrhu ispunjenja djelatnosti, postupanja i pravnih obveza voditelja obrade, takvi osobni podaci prosljeđivati će se nadležnim tijelima (MUP-u, Centru za socijalnu skrb, ostali mjerodavni), a sve sukladno propisanim protokolima – politika o zaštiti djece.

Izradite korisnički račun

    Webinari