PreVenTiraj

Projektom „PreVenTiraj“ aktivno će se utjecati na razinu znanja i informiranosti djece i mladih o problemu nasilja i e – nasilja te načinima putem kojih je moguće iste prevenirati i zaustaviti.

Projekt se provodi na području 6 gradova, odnosno, u Osijeku, Našicama, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Požegi i Virovitici, to jest, u mjestima gdje Centar vodi svoje poludnevne boravke za djecu i mlade. Putem edukativnih i informativnih aktivnosti kroz upotrebu modernih tehnologija korisnici, odnosno, djeca i mladi će se educirati o načinima prevencije i sprječavanja nasilja i e – nasilja.

Osim toga, u sklopu projekta osigurana je besplatna savjetodavna linija 0800 606 606 putem koje je omogućena besplatna savjetodavna pomoć za djecu i mlade koja su doživjela nasilje ili su bili svjedoci istom. Također, osim prethodno navedenih aktivnosti s izravnim korisnicima, putem projekta će se kroz promotivne aktivnosti utjecati na krajnje korisnike i podići svijest o problemu nasilja i e – nasilja kroz objavu promotivnog video spota, podjelu brošura, izradu web stranice i promociju putem društvenih mreža.

ELEKTRONIČKO NASILJE

Sve veći broj djece i mladih je izloženo nasilju preko Interneta. No, zabrinjava činjenica da i dalje ono nije dovoljno prepoznato kao problem u društvu. Jedan od razloga zbog kojih ovaj trend nije prepoznat kao zabrinjavajući leži u činjenici da se on događa u virtualnom svijetu te da „nije prisutan u stvarnom djetetovom okruženju“. Nažalost, ovaj je problem itekako prisutan u djetetovom životu i utječe na sva područja njegova funkcioniranja posebice obzirom na važnost virtualnog okruženja i virtualne komunikacije u svakodnevnim aktivnostima djece i mladih.

Također, istaknuto je da se novi trendovi u porastu kriminaliteta djece odnose na cyberbullying i s njim povezanu povredu privatnosti drugog djeteta iznošenjem osobnih prilika ili objavom djetetovih fotografija koje ga izlažu poruzi i izazivaju uznemirenost. Pravobraniteljica zaključuje da je „tamna brojka“ u području vršnjačkog nasilja vrlo velika te da se velik broj slučajeva uopće ne evidentira, pogotovo u slučaju psihičkog nasilja.

MATERIJALI

Letak
Promotivni video