app

Mobilne aplikacije u borbi protiv sadržaja o izrabljivanju djece

Nedavno je na službenoj stranici WhatsApp-a osvanuo članak o njihovoj politici nulte stope tolerancije prema seksualnom zlostavljanju djece. Navode kako aplikacija blokira korisnike ukoliko se primijeti dijeljenje sadržaja koji uključuju iskorištavanje ili ugrožavanje djece.

Kao što znamo, na WhatsAppu je aktualna postavka da samo pošiljatelj i primatelj poruke imaju uvid u sadržaj poruke. Kako bi se preveniralo dijeljenje sadržaja o iskorištavanju djece, ova se aplikacija oslanja na prijave korisnika kada uoče takve sadržaje. Unazad tri mjeseca, WhatsApp je zabranio otprilike 250 000 računa na mjesečnoj bazi sumnjajući na dijeljenje sadržaja o iskorištavanju djece.Ova aplikacija koristi tehnologiju uparivanja fotografija tako što uspoređuje postojeću bazu fotografija takve tematike s novim objavljenim sadržajima. Kada se uoči sličnost s novim fotografijama, korisnik koji je poslao fotografiju postaje blokiran kao i povezani kontakti unutar grupe.

S obzirom na nultu stopu toleranciju, pristup aplikaciji postaje zabranjen i osobi koja je poslala kao i onima koji su istu primile. Osim toga, takva baza sadržaja omogućava da ne dođe do ponovnog slanja nekom drugom.Još jedna mogućnost koju WhatsApp nudi jest prijavljivanje ili blokiranje sadržaja s upitnim sadržaj. Ukoliko primimo poruku od osobe koja se ne nalazi na našoj kontakt listi, aplikacija nam nudi mogućnost da blokiramo ili prijavimo taj korisnički račun. Naravno, sadržaj se može prijaviti i kada zaprimimo poruku od osobe s naše kontakt liste. Kada se prijavi neki korisnički račun, aplikacija kreće u analizu sadržaja i poduzima mjere.Generalno, možemo zaključiti kako je ova aplikacija namijenjena privatnim razgovorima, ponajviše među kontaktima koje poznajemo. Za razliku od društvenih mreža, ova se aplikacija ne usmjerava na pretraživanje kontakata koje ne poznajemo. Upravo je to prednost jer se tako prevenira pretjerano širenje neprimjerenih sadržaja kako unutar kontakt liste, ali i izvan nje.Iako uvid u naše poruke imamo samo mi i primatelji, postoje dobro razvijeni programi uočavanja i blokiranja neprimjerenih sadržaja. Bilo bi korisno kada bi se takav program uveo na sve društvene mreže jer su upravo jedan od kanala kojima se prenose neprimjereni sadržaji koji uključuju djecu. Naravno, naša je uloga, također, važna jer ukoliko mi ne prijavimo sadržaj, tko će?

Preuzeto: https://faq.whatsapp.com/en/general/165022051727702?fbclid=IwAR07jOHYcNOnNcs5gu8SoX7lahSViWTpCl-Zqao0-nZfJ2n1_B6HcLstaUw

Pretraga
Vijesti