Upoznajmo i prepoznajmo E-nasilje – Program prevencije elektroničkog nasilja
Virtualna komunikacija je za djecu i mlade primaran način međusobne komunikacije. Međutim, iako tehnologija ima mnoge prednosti i unaprjeđuje kvalitetu života na brojnim poljima, ako se ne koristi na primjeren način, poštujući pravila komunikacije i vodeći računa o sigurnosti i zaštiti svih uključenih, može imati i negativne posljedice. Jedna od tih posljedica je i elektroničko nasilje.

O Internetu i suvremenim informatičkim dostignućima posljednjih se godina govori više nego o svim ostalim medijima. Broj korisnika iz godine u godinu raste, a internetski sadržaji sve su bogatiji i raznolikiji. Sve je više novih stranica o različitim temama, a razvijaju se i mogućnosti komunikacije među korisnicima. Internet postaje sve privlačniji djeci i mladima zbog niza mogućnosti koje pruža. Istraživanje koje je 2008. godine provela Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, u kojem je sudjelovalo 4000 učenika iz 19 osnovnih (od četvrtog do osmog razreda) i dvije srednje škole (prvi i drugi razred) u deset gradova Republike Hrvatske, pokazalo je da 73% djece ima neko iskustvo u korištenju Internetom, pri čemu količina upotrebe raste s
dobi. Zanimljivo je da se Internetom u tom istraživanju služilo čak 47% djece koja nemaju računalo kod kuće. Gotovo svakodnevno njime se koristilo 58% djece, jednom tjedno 26% djece, a 17% njih jednom mjesečno ili rjeđe. S obzirom na činjenicu da je navedeno istraživanje provedeno prije deset godina, možemo pretpostaviti da su trenutni postoci djece i mladih koji svakodnevno koriste Internet i znatno veći.

U istraživanju koje je 2015. godine proveo Filozofski fakultet u Osijeku u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, sudjelovalo je 7038 učenika iz 93 osnovne i srednje škole u Hrvatskoj, koji navode da radnim danima na internetu provode u prosjeku oko 5 sati, dok vikendom u prosjeku provode 6 sati dnevno. Učenici navode da najčešće pristupaju internetu preko mobitela (72.7% stariji učenici, 48.4% učenici četvrtih razreda) (Šincek i sur, 2016.). Rezultati istraživanja koje je proveo Hrabri telefon s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba 2008. godine o navikama i iskustvima djece i mladih prilikom korištenja interneta, mobitela i drugih suvremenih tehnologija, a na uzorku od 1500 djece u dobi od 11 do 18 godina pokazali su da se
93% djece koristi Facebookom, odnosno ima barem jedan profil, a gotovo su sva djeca korisnici Interneta. Danas se djeca mahom koriste Internetom i Facebookom putem pametnih telefona (84%), što roditeljima ostavlja vrlo malo mogućnosti za nadzor. U skladu s time, ne iznenađuje podatak da su djeca u korištenju računala i Interneta spretnija i vještija od odraslih. Za mnogu djecu i mlade Internet i mobitel su pozitivni, produktivni i kreativni mediji u razvoju vlastitog identiteta. Između ostalog, informatička komunikacijska tehnologija podupire njihovu socijalizaciju i omogućava im osjećaj povezanosti s vršnjacima.

Preuzmi Program prevencije elektroničkog nasilja