Prijava nasilja – zašto ga mladi slabo prijavljuju?

Pensive young attractive girl reading book and sitting on chair

Kada razgovaramo s mladima (ali i odraslima) na temu prijave nasilja nailazimo na podatke da velik dio njih nasilje koje vide oko sebe ne prijavljuje. Osim elektroničkog nasilja kojim smo nažalost svi okruženi, slabo se prijavljuju i ostali oblici nasilja – fizičko, emocionalno i slično. Pitamo se koji je razlog tome i kako kao društvo možemo bolje reagirati? Što je potrebno za to? Koja je uloga stručnjaka vezano za ovu temu?

Podaci istraživanja online seksualnog uznemiravanja u Hrvatskoj (deSHAME istraživanje koje je proveo Centar za sigurniji Internet u 2021. godini) pokazuju da više od polovice srednjoškolaca na njega reagira ignoriranjem. Gotovo polovica blokira uključene u to ponašanje, a 36% mladih se okreće vršnjačkoj podršci. Jako mali postotak srednjoškolaca prijavljuje ovaj oblik nasilja (svega 3,7% prijavljuje policiji)!

Zašto mladi ne prijavljuju nasilje?

U spomenutom istraživanju, vezano za online seksualno uznemiravanje mladi srednjoškolci u Hrvatskoj navodili su, između ostalog, slijedeće razloge zbog kojih ne prijavljuju situacije u kojima se nalaze.

Bilo bi mi previše neugodno.

Radije bih to riješio/la sam/a.

Brinuo/la bih se što bi se dalje dogodilo.

Ne bih nikome dovoljno vjerovao/la.

Brinuo/la bih se da će se za to okriviti mene.

Podatke o tome da gotovo polovica mladih ne prijavljuje neprimjerene sadržaje i neželjene kontakte na društvenim mrežama smo potvrdili i u istraživanju pod nazivom ‘’Mentalno zdravlje i navike korištenja društvenih mreža među djecom i mladima“ provedenog u našem Centru. Zanimaju vas ostali razlozi ne prijavljivanja? Provjerite ranije navedenu prezentaciju za detaljni opis.

Nekad čujemo da ljudi, djeca ali i odrasli, misle da nema koristi od prijave nasilja jer se ništa ne događa. Ponekad, dogodi se da nešto prijavite kao neprimjereno na društvenoj mreži i dobijete povratnu informaciju da je odbijeno jer društvena mreža nema dovoljno resursa za provjeriti to ili smatraju da je sve ok. U slučaju da se to dogodi, slobodno se javite Centru za sigurniji Internet da vam pomogne. Ako vidite da se radi o materijalu koji može ozbiljno štetiti djeci i mladima – dužnost svakog stručnjaka je da ga prijavite. Ako u tome ne uspijevate sami, Centar za sigurniji Internet je tu da vam pomogne. Naš kontakt je na kraju priručnika.

Niste sigurni kako reagirati u slučaju elektroničkog nasilja? Preporučamo vam da provjerite Smjernice o postupanju u slučaju elektroničkog nasilja.

Mi, odrasli koji radimo s djecom i mladima smo ti koji trebaju reagirati na svako saznanje o potencijalnoj ugrozi te ranjive skupine. Jako je važno primjereno postupiti i ovom problematikom se pozabaviti sa svom potrebnom pažnjom.

Stručnjaci Centra za sigurniji internet svakodnevno su dostupni na anonimnoj i besplatnoj telefonskoj liniji 0800 606 606, dostupnoj svakog radnog 08:00 – 16:00 sati. Na navedenoj liniji možete dobiti pomoć i podršku u slučaju nasilja preko interneta te dobiti savjet kako se zaštiti i kako sigurno koristiti internet. Osim toga, naši vam stručnjaci mogu dati savjet što učiniti i kako se nositi s neprimjerenim sadržajem ili kontaktom na internetu kod djece i mladih.