V211-social media

Online debate

Piše: Iva Vidanec

U posljednje se vrijeme sve češće susrećemo s pojmom kritičkog mišljenja te njegove uloge u pozitivnom razvoju osobe.

Zbog sve većeg boravka u online svijetu (pogotovo sada), od izrazite je važnosti potpomagati razvoj navedenih vještina radi lakšeg razumijevanja online sadržaja, tolerancije i prevencije neugodnih doživljaja. Ovakve su ciljeve imale brojne nastavne aktivnosti tijekom formalnog i neformalnog obrazovanja. Budući da se škola preselila u online svijet, na koji način učenici mogu nastaviti razvijati svoje kritičko mišljenje koristeći online alate?

U ostvarivanju toga cilja može pomoći platforma Kialo. Kialo je jedinstven alat koji potiče razvoj kritičkog mišljenja u obliku online debatiranja. Cilj je ove platforme potaknuti korisnike na promišljanje i argumentirano zauzimanje svojih stavova. Ova je platforma edukativna, interaktivna, besplatna i dostupna svima!

Kialo ima nekoliko glavnih misija:

  1. Pomoći korisnicima u prenošenju svojih znanja u konkretne akcije
  2. Izoštriti vještine kritičkog razmišljanja kod svojih korisnika
  3. Olakšati korisnicima razumijevanje neke teme
  4. Pružiti online prostor za konstruktivnu raspravu s drugima

Kialo platforma zasniva se na raspravi o željenoj ili zadanoj temi na način da se postavi tvrdnja ili pitanje za koje korisnici označavaju svoje slaganje. No, ovdje priča ne staje. Osim što trebaju izraziti svoje slaganje, korisnici nude razloge svoga stava. Svi su argumenti vidljivi i daju mogućnost replike drugim korisnicima. Konstruktivnom raspravom uz zagovaranje vlastitog stava, a ujedno poštujući tuđe, razvijaju se vještine aktivnog slušanja, kritičkog razmišljanja, tolerancije i zauzimanja za svoj stav!

Ovaj alat može biti iznimno koristan u obrazovanju mladih (formalno i neformalno). Evo nekih prijedloga kako koristiti Kailo u nastavi:

  1. Otvorite debatu! Osmislite raspravu za svoje učenike tijekom koje je potrebno primijeniti stečeno znanje potičući ih da izraze svoje stajalište o nastavnom gradivu. Često se debatiranje u razredu pretvori u uskakanje jedni drugima u riječi ili u pretežitu dominaciju najaktivnijih pojedinaca koji zastupaju određeno gledište. U ovoj online debati svatko ima vremena istražiti svoje argumente i jasno izraziti svoje mišljenje. Također, kako bi se pisali relevantni komentari, nužno je pratiti već napisane komentare učenika. Nadovezujući se na tuđe argumente, razvija se suradnja, ali i tolerancija prema suprotnom mišljenju!
  2. Koncept eseja! Različita mišljenja proizašla iz rasprave mogu biti odličan temelj za pisanje eseja. Na primjer, zadatak je učenika napisati treba li se osuditi ili ne Raskoljnikova iz romana Zločin i kazna. Svaki učenik treba napisati argument potkrepljen sadržajem iz romana za obje strane. Također, poželjno je međusobno nadopunjavati i razvijati ideje koristeći i neke druge izvore znanja. Ovakvim pristupom učenici mogu lakše vidjeti širu sliku zadanog problema te usvajati dodatna znanja. Osim za trenutne potrebe nastave, ovaj način rada može potpomoći i kasnijem usvajanju znanja te razvoju osobe.
  3. Icebreaker! Kreativno osmišljeni uvodni dio nastavnog sata može potaknuti motivaciju kod učenika za učenje novog, nepoznatog sadržaja. Kao jedna od mogućnosti može biti online debata. Naime, učenicima se može postaviti određena hipoteza o kojoj oni moraju pronaći dodatne informacije – u udžbenicima, drugoj stručnoj literaturi, internetu. Učenicima se, također, mogu ponuditi smjernice u slučaju da ne znaju kako započeti raspravu. Usvajanje znanja te dublje razumijevanje mogu biti uspješniji nakon ovakvih aktivnosti.

Postoje brojna istraživanja koja su pokazala kako debate pozitivno djeluju na akademski uspjeh, samopouzdanje, komunikacijske vještine, motivaciju i poduzetnost – stoga, provjerite što ova platforma nudi! Sve detalje o platformi i korištenju možete pronaći na službenoj stranici Kialo-Edu.

Ivin online kutak
stressful-day-office-young-businessman-holding-hands-his-face-while-sitting-desk-creative-office-stock-exchange-trading-forex-finance-graphic-concept_146671-15021
Doomscrolling

Provjeravanje negativnih vijesti dva sata prije spavanja neće zaustaviti pandemiju – ali može zaustaviti nas!