online-tutorials-concept_52683-37480

Mediji današnjice – radionice

Pišu: Iva Vidanec

U sklopu projekta kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu osmišljene su radionice čiji je cilj obrazovati djecu i mlade s problemima u ponašanju, roditelje i odgajatelje o medijskoj pismenosti i sigurnosti na internetu.

Djeca, mladi i mediji

Kako bi na živote djece i mladih mediji pozitivno utjecali, djeca i mladi trebaju poznavati sve pozitivne (informiranost, zauzimanje za opće dobro, poticanje i razvoj demokracije, zauzimanje za slobodu javne riječi i dr.), ali još više i one negativne strane koje donose masovni mediji (prikriveno oglašavanje, nasilje, povreda privatnosti, ugleda i časti, senzacionalizam, kršenje etičkih načela i dr.). Većinu toga što znamo o svijetu u kojemu živimo, znamo iz medija.

Radionice za djecu i mlade

Tijekom radionica s djecom i mladima nastoji ih se potaknuti u ovladavanju vještinama za filtriranje velike količine poruka koje dnevno prime putem medija. Jednostavno rečeno, potiče se kritičko razmišljanje o onome što vide, čuju i pročitaju. Stoga su medijska edukacija i pravo na slobodu izražavanja, ali i na dostupnost informacija, stalna i neodgodiva popratna pojava cjeloživotnog učenja.

Radionica 1 – Društvene mreže

 • Upitajte djecu koje sve društvene mreže znaju i koriste te što sve znaju o njima.
 • Podijelite djeci pojedinačne kartice na kojima se nalaze primjeri objava na raznim društvenim mrežama te neka zajedno podijele kartice na pozitivne i negativne.
 • Analizirajte kartice i upitajte djecu kako bi se osjećali da netko o njima objavi nešto pozitivno ili negativno.

Radionica 2 – Igre prije interneta

 • Dan prije radionice zadati djeci zadatak da istraže igre koje su se igrale prije interneta.
 • Na početku radionice pitajte djecu koje igre igraju na internetu te neka usporede sličnosti i razlike sa „starim“ igrama.
 • Zajedno neka osmisle igru koju bi mogli igrati na internetu sa svojim prijateljima

Radionica 3 – Medijska pismenost

 • Ukratko objasnite djecu što je to medijska pismenost i pogledajte s njima kratak video s određenom porukom (može biti reklama, video spot ili isječak iz vijesti).
 • Komentirajte zajedno što su primijetili u videu i koja pitanja žele postaviti. Zajedno odgovorite na postavljena pitanja.

Radionica 4 – Web detektivi

 • U skupini odaberite jedno dijete (u dogovoru s ostalom djecom) koje će biti web detektiv i pratiti aktivnost različitih korisnika na internetu u idućih tjedan dana.
 • Zadatak web detektiva je prikupiti dokaze ili informacije o neprimjerenim ponašanjima i komunikaciji pojedinca te izložiti ih pred razredom.
 • Educirajte djecu i mlade o neprimjerenim ponašanjima i načinima zaštite na internetu te kome se obratiti.

Roditelji i mediji

Istraživanja pokazuju da su roditelji slabije prisutni kao medijski odgajatelji, što znači da oni ne utječu na recepciju medijskih sadržaja te slabije znaju kako njihova djeca doživljavaju te sadržaje. Obiteljska komunikacija je uglavnom usmjerena na svakodnevne probleme i pitanja budućnosti djece. Današnja djeca žive u medijskom svijetu koji se bitno razlikuje od svijeta u kojemu su odrastali njihovi roditelji.

Radionice za roditelje

Dijete je možda informatički i tehnološki pismenije od roditelja, ali nezamjenjiva je roditeljska zrelost, odgovornost, iskustvo i dosljednost. Roditelj može pomoći u odabiru i zaštiti djece u raznolikosti medijskih sadržaja. Pri tome je važno roditelje educirati o medijskoj pismenosti.

Radionica 1 – Virtualni svijet

 • Upitajte roditelje znaju li kako njihovo dijete provodi vrijeme na mobitelu i koje aplikacije koriste.
 • Predstavite im zanimljive aplikacije koje djeca često koriste, uključujući i društvene mreže.
 • Roditelji neka kažu koje prednosti i nedostatke primjećuju u navedenim aplikacijama te način na koji oni reguliraju upotrebu mobitela kod kuće.

Radionica 2 – Nasilje na internetu

 • Kako bi roditelji postupili u slučaju da je njihovo dijete nasilnik na internetu? Ili žrtva?
 • Objasnite im važnost razgovora s djetetom i stvaranja sigurne okoline u kojoj će dijete moći slobodno izraziti sve što se događa.
 • Objasnite koji su znakovi prepoznavanja nasilja na internetu.

Radionica 3 – Sigurnost i zaštita

 • Ispitajte na koji način roditelji omogućuju djeci sigurno korištenje medija. Što misle kome će se dijete obratiti ukoliko naiđe na nesiguran sadržaj?
 • Pružite im potrebne informacije o sigurnosti i zaštiti djece te kome se sve mogu obratiti ukoliko im je potrebna pomoć.

Radionica 4 – Uloga roditelja

 • Podijelite roditeljima papire s pitanjima:
 1. Koliko vremena moje dijete provodi na internetu?
 2. Znam li što radi moje dijete na internetu?
 3. Razgovaram li sa svojim djetetom o vremenu koje provedi na internetu?
 • Zajedno komentirajte i osvijestite odgovore koje roditelji napišu.
 • Ohrabrite ih da se dodatno educiraju i prate trendove svoje djece.

Odgajatelji i mediji

Većina odgovornosti za kvalitetnu interakciju s medijima je na pojedincu, a s obzirom na to da govorimo o djeci i mladima, većina odgovornosti je na roditeljima i osobama koje rade s djecom, odnosno odgajateljima koji bi ih za takvu interakciju trebali osposobiti. Zadobivanje medijske pismenosti je cjeloživotni proces kojeg treba njegovati.

Radionice za odgajatelje

Iznimno bitnu ulogu u izlaganju djece medijskim utjecajima imaju njihovi roditelji i odgajatelji pa je jedan od preduvjeta upravljanja utjecajima medija na djecu i mlade odgoj i obrazovanje za medijsku pismenost gdje će odgajatelji unaprijedit profesionalne kompetencije za rad s djecom s problemima u ponašanju.

Radionica 1 – Mediji i mi

 • Predstaviti odgajateljima koje medije najčešće koriste odrasli, a koje djeca i mladi.
 • Zajedno napisati pozitivne i negativne utjecaje medija te navesti koje su kratkoročne, a koje dugoročne posljedice utjecaja medija.
 • Objasniti odgajateljima što znači medijsko opismenjavanje i da je to proces koji traje cijeli život.

Radionica 2 – Poruke u medijima

 • Pustiti odgajateljima određenu reklamu s nekakvom porukom koju trebaju iskomentirati.
 • Ako jedna reklama može imati takav utjecaj, koliki utjecaj imaju društvene mreže?
 • Aplikacija na mobitelu? Video na YouTube-u?
 • Zadatak za idući put – pogledati film s poukom i raspraviti s djecom.

Radionica 3 – Preventivni programi

 • Preventivni program može sadržavati razne radionice za djecu i mlade, edukacije za roditelje i odgajatelje, razmjenu iskustva stručnjaka i sl.
 • Neka se odgajatelji podijele u skupine. Svaka skupina neka smisli određeni problem prema kojem će osmisliti preventivni program.

Radionica 4 – Uloga odgajatelja

 • Postaviti pitanje: Što vi mislite, koja je vaša uloga u medijskom odgoju djece i mladih?
 • Zajedno komentirati i pružiti potrebne informacije koje će odgajatelji moći koristiti u svome daljnjem radu s djecom i mladima.
 • Podijeliti korisne materijale za rad (edukativne materijale za odrasle i radionice za djecu i mlade).
Ivin online kutak
stressful-day-office-young-businessman-holding-hands-his-face-while-sitting-desk-creative-office-stock-exchange-trading-forex-finance-graphic-concept_146671-15021
Doomscrolling

Provjeravanje negativnih vijesti dva sata prije spavanja neće zaustaviti pandemiju – ali može zaustaviti nas!